'Veda gecemde bomba infilak ettirmek istediler' - Dr. Binod ŞAH